Về FoodMap

FoodMap tập hợp những người trẻ tuổi nhiệt huyết, đam mê nông nghiệp và am hiểu công nghệ với mong muốn ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Hãy đồng hành cùng với FoodMap cùng bà con nông dân đưa nông sản Việt Nam vươn xa nào !!!

Vị trí tuyển dụng

PERFORMANCE MARKETING

Số lượng: 01

Nơi làm việc: TP.HCM

Xem chi tiết

REACT DEVELOPER

Số lượng: 01

Nơi làm việc: TP.HCM

Xem chi tiết

SEO LEADER

Số lượng: 01

Nơi làm việc: TP.HCM

Xem chi tiết

E-COMMERCE INTERN

Số lượng: 02

Nơi làm việc: TP.HCM

Xem chi tiết

MARKETING EXECUTIVE

Số lượng: 02

Nơi làm việc: TP.HCM

Xem chi tiết

DESIGNER

Số lượng: 01

Nơi làm việc: TP.HCM

Xem chi tiết

Hình ảnh đội ngũ foodmap

TOP