Về FoodMap

FoodMap tập hợp những người trẻ tuổi nhiệt huyết, đam mê nông nghiệp và am hiểu công nghệ với mong muốn ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Hãy đồng hành cùng với FoodMap cùng bà con nông dân đưa nông sản Việt Nam vươn xa nào !!!

Vị trí tuyển dụng

Chief Accountant

Số lượng: 01 Xem chi tiết

Tuyển dụng MT Manager

Số lượng: 01 Xem chi tiết

Admin HCNS RecRec

Số lượng 01 Xem chi tiết

Tuyển dụng thực tập sinh lập trình website - PHP (Laravel)

Số lượng: 01 người Xem chi tiết

TRỢ LÍ GIÁM ĐỐC

Số lượng: 01 Xem chi tiết

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Số lượng: 2 sinh viên năm 3 hoặc năm 4 Xem chi tiết

Hình ảnh đội ngũ foodmap

TOP